یکشنبه, 31 تیر 1397 - 16:46

روحانی خطاب به ترامپ / با دم شیر بازی نکن!

فرصت امروز: صلح با ایران، مادر صلح ها و جنگ با ایران، مادر جنگ هاست؛ این عصاره صحبت های حسن روحانی در همایش روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور بود؛ همایشی که دیروز با محوریت گسترش هدفمند دیپلماسی و ارتباطات خارجی در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد و فرصتی بود تا روحانی بار دیگر به آمریکا هشدار دهد و به تعبیر حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور خطاب به ترامپ بگوید که با دم شیر بازی نکن!

سخنان روحانی در رسانه های خارجی به ویژه رسانه های عربی بازتاب زیادی داشت و بسیاری از آنها، تعبیر «با دم شیر بازی نکن» را تیتر نخست خبرهای خود کردند.

رئیس جمهور در این همایش، سیاست خارجی را بعد از امنیت ملی، مهم ترین مسأله هر کشوری دانست و با بیان اینکه ما اهل تجاوز و تدافع نیستیم و به دنبال بازدارندگی هستیم، تاکید کرد: ما هیچ وقت از تهدید نترسیده و در برابر تهدید، تهدید خواهیم کرد.

به گفته روحانی، توان ایران اسلامی، توان بازدارندگی است، ما با هیچ کس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح ها است.

او ادامه داد: امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، روحانی سیاست خارجی را مظهر حاکمیت ملی دانست و اظهار داشت: اگر برای حاکمیت ملی دو محل ظهور و بروز در نظر بگیریم، دموکراسی و آرای مردم در پای صندوق های رای، مظهر داخلی حاکمیت ملی هستند و سیاست خارجی مظهر حاکمیت ملی هر نظام سیاسی در دنیای بیرونی و عرصه بین المللی است.

وی با بیان اینکه مداخله چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی ، ناقض حاکمیت ملی است، گفت: هر نظامی زمانی در پیشبرد سیاست خارجی خود موفق است که جلوی مداخلات خارجی در امور سرزمینی خود را بگیرد و در عرصه داخلی نیز زمانی حاکمیت ملی موفق است که جلوی مداخله دولت در تحقق دموکراسی و اظهارنظر و اعمال رأی مردم را بگیرد. اگر دولت در انتخابات دخالت کند حاکمیت ملی نقض خواهد شد.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه سیاست خارجی همچون موضوع دفاع از کشور، با مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت اساسی دارد، تصریح کرد: در مسایل فرهنگی و اقتصادی دولت فضا را برای فعالیت مردم آماده کرده و صرفاً در بعضی از امور کلی سیاست گذاری می کند، اما در عرصه سیاست خارجی کار عمدتاً بر عهده نظام و دولت و البته به نمایندگی از ملت است.

روحانی خطاب به روسای نمایندگی های خارج از کشور گفت: شما به عنوان دیپلمات های جمهوری اسلامی، نمایندگان ملت ایران هستید آن هم نه صرفاً نمایندگان ایرانیان امروز، بلکه شما نمایندگان همه ایرانیان در طول همه تاریخ و سفیران فرهنگ باستانی ایران، اندیشمندان، فضلا و بزرگان این سرزمین و تک تک آحاد ملت ایران از هر مذهب، قوم، مرام و ایده سیاسی از گذشته تاریخ تا امروز هستید.

وی با تأکید بر اینکه شما سفرای نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران هستید، خاطرنشان کرد: امضای فردی که پای استوارنامه شما است، منتخب مستقیم آرای مردم است. دلیل تأکید بر این موضوع این است که سفرا یا مسئولین نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در هر سطحی که هستند باید خود را در برابر همه مردم از هر مذهب و قومی به صرف اینکه تبعه ایران هستند، مسئول بدانند.

رئیس جمهوری گفت: سفرا و مسئولین نمایندگی های ایران باید به گونه ای عمل کنند که همه ایرانیان خارج از کشور، به غیر از عده معدودی که عزت و منافع ملی ایران را نادیده گرفته اند، خود را متعلق به ایران ببینند و سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج کشور را متعلق به خود بدانند، حتی آن دسته از ایرانیانی که ممکن است دلبستگی چندانی به نظام جمهوری اسلامی نداشته باشند، اما عاشق ایران هستند، باید به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور جذب شوند.

روحانی ادامه داد: همه کسانی که اردیبهشت سال 96 ساعات زیاد در صف های طولانی ایستادند تا رأی خود را به صندوق آرای انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بیندازند، عاشق ایران بوده و هستند و رابطه سفرا و مسئولین نمایندگی های کشورمان در خارج با این دسته از ایرانیان نباید صرفاً در مناسبت ها باشد، بلکه سفرا باید به وزارت امور خارجه برنامه و گزارش بدهند که در طول سال با ایرانیان خارج از کشور که به ایران عشق می ورزند، چه دیدارها و گفتگوهایی داشته اند.

وی بزرگ ترین مسئولیت سفرا و مسئولین نمایندگی های کشورمان در خارج را حفاظت و حراست از امنیت و منافع ملی ایران برشمرد و تاکید کرد: شرایط امروز جهان و ایران با دیروز متفاوت است. در جهان در حال تغییر و تحول هر اتفاق در هر کشوری مثل برگزاری یک انتخابات و پیروزی یک حزب بر حزب دیگر بر فضای کلی جهان و روابط بین المللی تأثیر مثبت یا منفی می گذارد.

روحانی اظهار داشت: پس از یک دوره فراز و نشیب که یک ابرقدرت سعی داشت فضایی تک قطبی در جهان ایجاد کند، امروز کسی در آمریکا سر کار آمده که نه تنها می خواهد با دولت پیش از خود مرتب بجنگد، بلکه با منافع همه دنیا و البته به تعبیری با منافع خودش در ستیز دائمی است، این مسأله نه تنها برای ایران، بلکه برای همه جهان یک خطر است که البته در دل آن فرصت های بزرگی نیز وجود دارد.

رئیس جمهوری تصریح کرد: هیچ وقت نمی شد به راحتی امروز برای جهان توضیح داد که سیاست کاخ سفید تا چه حد ضد مسلمانان است و یا برای جهانیان استدلال کرد که حاکمان کاخ سفید تا چه اندازه نژادپرست هستند، اما امروز هر آنچه برای توضیح و استدلال در مورد این مسایل نیاز بود، شفاف و صریح در مواضع هیأت حاکمه آمریکا بیان می شود.

روحانی ادامه داد: امروز تردیدی در این نیست که حاکمان آمریکا ضدیت شدیدی با ملت فلسطین دارند. امروز هیأت حاکمه آمریکا به وضوح احترام و عزت مسلمانان را نادیده گرفته و با جایگاه قدس شریف در قلوب مسلمانان می جنگند اما آنها نمی دانند که دارند چه کاری انجام می دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر انسانی حتی بهره اندکی از منطق برده باشد، برای خوشایند یک رژیم غاصب با یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان اعلام جنگ نمی کند.

روحانی گفت: امروز به راحتی می توانیم به جهانیان بگوییم که آمریکایی ها در باطن، هیچ تعهدی به صلح، معاهدات و سازمان های بین المللی ندارند، در حالی که تا چندی پیش که آمریکا در سازمان ها و معاهدات بین المللی حضور داشت، چنین استدلالی سخت بود اما عملکرد هیأت حاکمه فعلی آمریکا نطق، بیان و قلم ما را برای توضیح دادن باطن حقیقی هیأت حاکمه این کشور روان کرده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه «رفتارهای هیأت حاکمه فعلی آمریکا خطرات زیادی برای جهان به وجود آورده، اما در دل این خطرها فرصت های بزرگی نیز وجود دارد»، تصریح کرد: باید از این فرصت های بزرگ، حداکثر بهره برداری انجام گیرد. همیشه می توانستیم مستندات زیادی ارائه کنیم مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی اساساً بر مبنای تجاوزگری، اشغال، خیانت، آواره کردن مردم و کشتن کودکان و زنان و پیرمردان روی کار آمده است، اما با وضعیتی که امروز در سایه حمایت های بی منطق هیأت حاکمه فعلی آمریکا از این رژیم به وجود آمده، استدلال علیه این رژیم نیز آسان تر شده است.

وی با اشاره به برخی مواضع و رخدادهای جدید در ارتباط با فلسطین، گفت: هیچگاه تا امروز صهیونیست ها و دولت آمریکا به این صراحت اعتراف نکرده بودند که اساساً دولتی به نام فلسطین نمی شناسند و یا قدس شریف را متعلق به مسلمانان نمی دانند و اساساً باورشان این است که فلسطین سرزمینی اسلامی نبوده و این مواضع هیچ وقت اینقدر صریح و با وقاحت بیان نشده بود.

رئیس جمهوری با تأکید مجدد بر اینکه در دل این وضعیت جدید که خطری بزرگ برای مسلمانان و منطقه است، فرصت های بزرگی نیز وجود دارد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در گفت وگو با کشورهای عرب و همسایگان فلسطین تاکید داشت که رژیم صهیونیستی اهل استدلال و گفتگوی منطقی نیست و با برگزاری کنفرانس نمی توان سرزمین فلسطین را از این رژیم پس گرفت و آوارگان فلسطینی را به سرزمین شان بازگرداند. اما امروز همگان این مسایل را به چشم می بینند.

روحانی یادآور شد: تا چندی پیش مدعی بودند که رژیم صهیونیستی الگوی دموکراسی در منطقه است اما آیا امروز تردیدی باقی مانده که این رژیم الگوی آپارتاید در منطقه است؟ شرایط سیاسی امروز در کنار اینکه وضعیت را شاید برای ما سخت می کند، اما استدلال و یارگیری در عرصه بین المللی را برای ما راحت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بهترین زمان است تا در فضای حقیقی و مجازی با ایرانیان، دانشگاهیان، نخبگان و اهل نظر و اندیشه و همه کسانی که دغدغه دارند، ارتباط بگیریم و فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای این کار در اختیار ما قرار داده است.

رئیس جمهوری گفت: شرایط امروز ما با دیروز بسیار متفاوت است و اگر سفیری باشد که امروز احساس نکند که وظایف او نسبت به قبل ، چند برابر شده است جای تعجب دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدعضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی