سه شنبه, 01 خرداد 1397 - 17:00

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد / کاهش ۳.۱ درصدی تعداد چک های برگشتی

فرصت امروز: بالغ بـر ۱.۴ میلیون فقره چک در اسفندماه سال گذشته در کشور به ارزش حدود ١٨٥ هزار میلیارد ریال، برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد ۳.۱درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲۳.۷درصد افزایش نشان می دهد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیش از ١٠میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٧٦ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٦، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۴درصد و ۲۰درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٦٠هزار میلیارد ریال مبادله شد.

۵۴.۴درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در اسفندماه ١٣٩٦، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۶.۹درصد، ۹.۶درصد و ۷.۹درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۷۳درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران (۶۳.۹درصد)، اصفهان (۴.۶درصد) و خراسان رضوی (۴.۵درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی

در اسفندماه ١٣٩٦، در کل کشور بالغ بر ۸.۶میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦٩١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۷درصد و ۱۹درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۶.۱درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۷۸.۹درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد.

همچنین در اسفندماه ١٣٩٦، در استان تهران بالغ بر ۳.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٤٤٣ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۷.۱درصد و از نظر ارزش ۷۹درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (۸۸.۸درصد)، یـزد (۸۸.۵درصـد) و البرز (۸۸درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمـد (۷۷.۳درصد)، کردستان (۷۷.۸درصد) و خراسان شمالی (۸۰.۳درصد) پایین ترین نسبت تعـداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های البرز (۸۶.۳درصد)، خوزستان و گیلان هر یک (۸۵.۷درصد) و زنجان (۸۳.۵درصد) اختصاص یافته اسـت و استان های هرمزگان (۳۶.۴درصد)، ایلام (۵۷.۳درصد) و گلستان (۷۱.۲درصد) کمترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شـده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی

از سویی، در اسفندماه ١٣٩٦، در کل کشور بالغ بـر ۱.۴میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٨٥هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۱درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲۳.۷درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٤٧٩ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشـور ۱۳.۹درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۲۱.۱درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهـران ۱۲.۹درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۲۱درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های هرمزگان (۶۳.۶درصد)، ایلام (۴۲.۷درصد) و گلستان (۲۸.۸درصد) اختصاص یافته و استان های البرز (۱۳.۷درصد)، خوزستان و گیلان هر یک (۱۴.۳درصد) و زنجان (۱۶.۵درصـد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدعضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی