پنج شنبه, 16 آذر 1396 - 09:00

برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان در دستور کار وزارت صنعت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای استقرار اقتصاد دانش بنیان علاوه بر اجرای دو طرح پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در بخش های صنعتی، حمایت از 150بنگاه صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش ایسنا، در راهبرد کلان 3 بر جهت دادن به چرخه علم، فناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثر در اقتصاد تأکید شده است و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اهداف راهبرد کلان 3 نقشه جامع علمی کشور، برگزاری دوره های آموزشی، طرح پسا دکتری صنعتی، طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت، برنامه های ترویجی در زمینه آینده پژوهشی، تخصیص کرسی در دانشگاه ها به خبرگان صنعتی و تغییر آیین نامه ارتقای اساتید دانشگاه از مقاله محوری به انجام پژوهش های کاربردی را در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای دو طرح ارتباط دانشگاه و صنعت

طرح پسادکترای صنعتی طرح مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که به استناد بند «الف» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 25 تفاهم نامه همکاری میان دو وزارتخانه و به منظور تقویت مهارت های عملی در محیط واقعی کار برای اعضا و داوطلبان عضویت در هیأت علمی مراکز آموزش عالی تدوین شد.

این طرح که شامل یک دوره یک ساله است، با هدف گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت، کمک به افزایش توان مهارت های عملی متقاضیان فعالیت در مراکز آموزش عالی در محیط واقعی، استفاده از ظرفیت های دانشگاهی موجود در کشور برای حل مسائل فنی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و ارتقای توانمندی های علمی و دانش کارکنان بنگاه های اقتصادی اجرایی شد.

طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت نیز در راستای ایجاد و تعامل تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و به منظور عملیاتی کردن دانش و یافته های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در بخش صنعت، معدن و تجارت و آشنایی دانشگاهیان با فضای کار و تولید، آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی داخلی در صنعت برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجرایی شد.

این نوع فرصت مطالعاتی، ماموریتی است که به اعضای هیأت علمی واجد شرایط منتخب یک مرکز آموزشی داده می شود که برای مدتی معین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در واحدهای صنعتی حضور یابند.

توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در بخش صنعت

از سال 68 تا 91 تنها 91 گواهی و پروانه تحقیق و توسعه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که این تعداد در سال 92 به 123 رسید، ولی این میزان در سال 93 با تعداد 89 پروانه و گواهی کاهش یافت.

با اعمال مشوق هایی چون معافیت برای بنگاه های دارای واحد تحقیق و توسعه این میزان مجددا رشد نشان می دهد، به گونه ای که در سال 95 به 503 گواهی و پروانه رسید.

این آمارها نشان از 12 برابر شدن میانگین ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در سال 95 نسبت به سال های 68 تا 91 دارد. ضمن آنکه سالانه در حدود 20 جواز و پروانه پژوهش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.

این وزارتخانه همچنین راه اندازی مراکز پژوهشی، صنعتی و معدنی را نیز در دستور کار دارد. این مراکز به منظور انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در زمینه های صنعتی و معدنی و با لحاظ معیارهای ویژه ایجاد می شوند.

هدف از ایجاد این مراکز، ارائه خدمات پژوهشی به بنگاه های صنعتی و معدنی است و متقاضیان ایجاد این نوع مراکز می توانند حقیقی باشند یا حقوقی.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدعضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی