Items tagged with حامد هدائی

استراتژی مهاجم، هجوم کاذب و مقابله

جمعه, 23 آذر 1397 - 17:06

استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار(قست پنجم)

استراتژی مهاجم، هجوم کاذب و مقابله

اول: استراتژی مهاجم یا هجوم کاذب یک نقیصه استراتژی دژ که در بخش پنجم این سلسله یادداشت بررسی شد این است که احتمال دارد یک شرکت پیرو و چالشگر و رقابت جو تصمیم بگیرد دژ و استحکامات شرکت پیشگام را دور...
استراتژی دژ یا دفاع از موقعیت

پنج شنبه, 22 آذر 1397 - 13:01

استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار(بخش پنجم)

استراتژی دژ یا دفاع از موقعیت

اساسی ترین و مهم ترین استراتژی دفاعی، عبارت است از تقویت پیوسته یک جایگاه قوی کسب شده- برای ایجاد استحکاماتی غیرقابل نفوذ که بتواند حملات رقبای فعلی یا آتی را دفع کند. این استراتژی، تقریبا بخشی است...
استراتژی های رشد بازار برای شرکت های پیشگام بازار

چهارشنبه, 21 آذر 1397 - 16:00

استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار(قسمت چهارم)

استراتژی های رشد بازار برای شرکت های پیشگام بازار

برای شرکتی که از حیث داشتن سهم بازار، پیشگام است، مسئله مزایا و منافع نسبی در مقابل ریسک های ورود به بازار دیگر مسئله ای مهم به شمار نمی رود. شرکتی که بیشترین سهم بازار را داراست معمولا یک شرکت...
وقتی بازار در حال رشد است، ارزش هر سهم بازار کسب شده بیشتر است

یکشنبه, 18 آذر 1397 - 16:35

استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار(بخش سوم)

وقتی بازار در حال رشد است، ارزش هر سهم بازار کسب شده بیشتر است

این فرض که «وقتی بازار در حال رشد است، ارزش هر سهم بازار کسب شده بیشتر است» بازار ناشی از این انتظار شرکت هاست که با رشد بازار، عواید حاصل از هر سهم نیز افزایش خواهند یافت. البته فرضیه پنهان در این...
انگیزش مخاطره پذیری

دوشنبه, 12 آذر 1397 - 15:41

فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و مخاطره پذیری(قسمت ششم)

انگیزش مخاطره پذیری

در مثال زیر کدام گزینه انتخاب می شود: این دو مورد را در نظر بگیرید. اول، شخصی دو شق الف و ب دارد. بنابر شق الف 50درصد احتمال می رود که 1000 دلار ببرد و 50درصد احتمال باخت همان 1000 دلار. بنابر شق ب 25درصد...
انگیزش کسب و حفظ قدرت سازمانی

یکشنبه, 11 آذر 1397 - 14:56

فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و مخاطره پذیری(قسمت پنجم)

انگیزش کسب و حفظ قدرت سازمانی

انگیزش کسب و حفظ قدرت یکی از مسائل بسیار بحث برانگیز در علوم رفتاری است. به باور محققین در این مجادله هم دلایل سیاسی وجود دارد و هم دلایل مفهومی. از لحاظ سیاسی، انگیزش قدرت ممکن است یکی از چیزهایی...
اندازه سازمان و پرخاشگری

شنبه, 10 آذر 1397 - 15:17

فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و مخاطره پذیری(قسمت سوم)

اندازه سازمان و پرخاشگری

از جمله پدیدارهای بسیار ثابتی که می توانیم در جامعه به سرعت متحول خود روی آن حساب کنیم این است که خشونت اتفاقی و بی برنامه رو به فزونی است. هر ناظر معمولی حوادث روزانه از بزهکاری در خیابان ها، قتل ها...
افزایش گنجایش ذاتی پرخاشگری در سازمان

شنبه, 10 آذر 1397 - 14:16

فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و مخاطره پذیری(قسمت دوم)

افزایش گنجایش ذاتی پرخاشگری در سازمان

در زمینه این استدلال که پرخاشگری ممکن است در همان چارچوب ها گنجانده شود که دیگر انواع رفتار قرار دارند و به عنوان پشتوانه ای مستحکم تر، دیگر الگوهای انتظار- ارزش و نیز دیگر الگوهای هماهنگی به غیر از...
پرخاشگری همواره نتیجه ناکامی است

دوشنبه, 05 آذر 1397 - 15:32

فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و مخاطره پذیری(قسمت اول)

پرخاشگری همواره نتیجه ناکامی است

انجام وظیفه تنها فرآیند انگیزشی مورد علاقه در فهم رفتار سازمانی نیست. مطالبی مانند پرخاشگری، خلاقیت و پذیراشدن تغییر و دگرگونی نیز مورد علاقه اند. بنابراین در این سلسله مقاله پیش رو به بررسی (1)...
اهمیت نفوذ اجتماعی

یکشنبه, 04 آذر 1397 - 16:56

عرضه نظریه ای برای انگیزش کار(قسمت ششم)

اهمیت نفوذ اجتماعی

از مدت ها پیش آشکار بوده است که مردم اغلب از جهت سطح بلندپروازی و اقدام به رفتار، تحت تاثیر دیگران قرار می گیرند. این عمل اغلب مغایر با عقل سلیم است. مثلا، یک آزمایش مشهور در روانشناسی توسط اش(1956)...
باید برای دگرگونی و خلاقیت گنجایش وجود داشته باشد

دوشنبه, 28 آبان 1397 - 16:36

عرضه نظریه ای برای انگیزش کار (قسمت چهارم)

باید برای دگرگونی و خلاقیت گنجایش وجود داشته باشد

رفتار اثربخش کار دست کم مستلزم سه شرط است؛ اولا، لازم است که به انجام وظایف مبادرت شود، صرف نظر از این که این وظایف چه باشند. ثانیا، تعارض خصمانه و پرخاشگری باید به اندازه کافی مهار شوند تا تضعیف...
روال کاهش تنش و افزایش سازمانی آدمز

یکشنبه, 27 آبان 1397 - 15:28

عرضه نظریه ای برای انگیزش کار (قسمت سوم)

روال کاهش تنش و افزایش سازمانی آدمز

بنا بر نظر آدمز (1965)، نابرابری را می توان به شرح زیر تعریف کرد: هرگاه شخص ادراک کند که نسبت دروندادهای او به بازده هاش در مقایسه با نسبت دروندادهای دیگری به بازده های او نابرابر است برایش احساس...
منطقی باش و فرق میان موفقیت و شکست را بدان

شنبه, 26 آبان 1397 - 16:23

عرضه نظریه ای برای انگیزش کار (قسمت دوم)

منطقی باش و فرق میان موفقیت و شکست را بدان

فرض کنید وظایف متعددی را که بسیار شبیه به هم هستند به شما محول کنند تا انجام دهید و شما متوجه شوید که در انجام همه آنها نسبتا بی کفایت هستید. اگر شخصی منطقی و تا اندازه ای هوشمند باشید و بتوانید...
محیط های روانشناختی منجر به عملکرد اثربخش کار می شوند

شنبه, 26 آبان 1397 - 12:19

عرضه نظریه ای برای انگیزش کار(قسمت اول)

محیط های روانشناختی منجر به عملکرد اثربخش کار می شوند

تاریخچه پژوهش مربوط به نیاز پیشرفت عموما منجر به نتیجه گیری هایی آمیخته شده است، هرچند که پژوهش اخیر تاییدکننده است. هوندال (1971) بازرگانان کارآفرین را در هندوستان مطالعه کرده و داویز(1969) صعود و افول...
پیشگام شدن در بازارهای جهانی

دوشنبه, 21 آبان 1397 - 15:38

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت هشتم)

پیشگام شدن در بازارهای جهانی

چه بازار محصولی که شرکت پیشگام قصد دارد در آن نفوذ کند داخلی باشد چه خارجی؛ بسیاری از فعالیت ها و وظایف بازاریابی مناسب و مورد استفاده جهت افزایش آگاهی مشتریان بالقوه، افزایش میل و قدرت آنها برای...
اجزای طرح بازاریابی ویژه یک استراتژی نفوذ در بازار انبوه

یکشنبه, 20 آبان 1397 - 15:28

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت هفتم)

اجزای طرح بازاریابی ویژه یک استراتژی نفوذ در بازار انبوه

همانطور که گفته شد، وظیفه اصلی بازاریابی در راستای یک استراتژی نفوذ در بازار انبوه، حداکثر کردن تعداد مشتریانی است که در اسرع وقت، محصول جدید شرکت را بپذیرند. این کار مستلزم آن است که طرح بازاریابی...
موفقیت نهایی طرح های بازاریابی استراتژیک شرکت های پیشگام

شنبه, 19 آبان 1397 - 15:55

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت ششم)

موفقیت نهایی طرح های بازاریابی استراتژیک شرکت های پیشگام

موفقیت نهایی یک استراتژی پیشگام به ماهیت تقاضا و وضعیت رقابتی رقبای شرکت پیشگام در بازار و به توانایی شرکت پیشگام در طراحی و پشتیبانی از یک طرح بازاریابی موثر، بستگی دارد. موفقیت نهایی یک استراتژی...
عوامل تعیین کننده موفقیت شرکت های پیشگام و شرکت های پیرو

جمعه, 18 آبان 1397 - 16:52

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت پنچم)

عوامل تعیین کننده موفقیت شرکت های پیشگام و شرکت های پیرو

شرکت های پیشگام در دو صورت از بیشترین شانس کسب موفقیتی بلندمدت در رهبری سهم بازار و سودآوری برخوردار خواهند بود: (1) اگر بازار محصول جدید (الف) با حمایت حق ثبت اختراع قوی، (ب) با بهره گیری از تکنولوژی...
همیشه شرکت های پیشگام روی برتری های خود سرمایه گذاری نمی کنند

سه شنبه, 08 آبان 1397 - 16:18

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت چهارم)

همیشه شرکت های پیشگام روی برتری های خود سرمایه گذاری نمی کنند

مدارک و شواهدی وجود دارد دال بر این که مزیت های شرکتهای پیشگام می تواند به آنها در حصول و حفظ یک برتری رقابتی در بازارهای جدید کمک کند مثلا، برخی تحقیقات انجام شده مشخص کرده اند که شرکت های پیشگامی...
آیا بهتر است یک پیشگام باشیم یا یک پیرو؟

یکشنبه, 06 آبان 1397 - 15:01

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت سوم)

آیا بهتر است یک پیشگام باشیم یا یک پیرو؟

شرکت مایکروسافت با عرضه نرم افزارهایی چون ورد، اکسل و پاورپوینت سهم بازار برتر بیشتر نرم افزارهای کاربردی را از آن خود کرده است، اما مایکروسافت در بیشتر این محصولات پیشگام نیست. نرم افزار کاربردی...
هدف تضمین رشد سود و فروش های شرکت در آینده است

شنبه, 05 آبان 1397 - 12:55

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت دوم)

هدف تضمین رشد سود و فروش های شرکت در آینده است

هدف اصلی شرکت ها از توسعه بازار و معرفی محصول جدید، تضمین رشد سود و فروش های شرکت در آینده است. در سال های اخیر و به دلیل رشد و پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش رقابت جهانی این هدف اهمیت بیشتری یافته...
شرکت های پیشگام همیشه نمی توانند سهم بازار برتر محصولات را از آن خود کنند

جمعه, 04 آبان 1397 - 16:16

استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (قسمت اول)

شرکت های پیشگام همیشه نمی توانند سهم بازار برتر محصولات را از آن خود کنند

پیشگام و پیشتاز بودن، مزیت های رقابتی بالقوه زیادی برای شرکت به ارمغان می آورد، اما ریسک های بزرگی را نیز به همراه دارد. برخی از شرکت های پیشگام روی اولین برتری خود سرمایه گذاری می کنند و سهم بازار...
رشد و یا انحطاط اقتصادی بعدی...

دوشنبه, 05 شهریور 1397 - 15:36

انگیزش برای کار (قسمت ششم)

رشد و یا انحطاط اقتصادی بعدی...

شیوه مک کللند در مورد انگیزش پیشرفت واقعا عبارت از این عقیده نسبتا پیش پا افتاده است که عده ای از مردم از کسب موفقیت شاد و مسرور می شوند، یا مایلند خوب کار کنند، یا میل دارند که بهترین باشند. با اینکه...
انگیزه بیشتر برای کار، در گرو سودمندی، سودمندی و سودمندی شخصی است

جمعه, 02 شهریور 1397 - 15:38

انگیزش برای کار (قسمت سوم)

انگیزه بیشتر برای کار، در گرو سودمندی، سودمندی و سودمندی شخصی است

روی دیگر سکه شیوه سنت گرای انگیزش برای کار می تواند به چند طریق خلاصه شود، اما شاید ساده ترین راه این باشد که بگوییم این مفهوم منطقی است که عملکرد تابع فواید باشد که شخص توقع دارد در نتیجه عملکردش به...
چالش رهبری زنانه

سه شنبه, 16 مرداد 1397 - 15:10

دانش رهبری خوب (قسمت هشتم)

چالش رهبری زنانه

پس از گذشت دهه ها از حضور زنان در جایگاه های پایین تر از مدیریت، زنان در نهایت در طبقات بالاتر زندگی سازمانی توانسته اند پیشرفت کنند؛ هرچند آنها با موانع زیادی مواجه هستند. به علاوه، در هر سطحی که...
فشار ها و مسائلی که رهبران با آن دست و پنجه نرم می کنند

دوشنبه, 15 مرداد 1397 - 13:54

دانش رهبری خوب (قسمت هفتم)

فشار ها و مسائلی که رهبران با آن دست و پنجه نرم می کنند

قدرت یک نیروی انگیزشی مهم برای مجریان موفق است. در یک مطالعه قدیمی، روانشناسی به نام دیوید مک کللند، الگوی انگیزش رهبری( ال ام پی) (Leadership motive pattern) را مطرح کرد که به طور غیررسمی به آن امپراتور سازی...
طرح شکست خورده آمریکایی ها و خروج آنها از دریاچه

یکشنبه, 14 مرداد 1397 - 14:41

دانش رهبری خوب (قسمت ششم)

طرح شکست خورده آمریکایی ها و خروج آنها از دریاچه

یک شرکت ژاپنی و یک شرکت آمریکایی تصمیم گرفتند تا در رودخانه میسوری یک مسابقه قایقرانی برگزار کنند. گروه هر کدام از شرکت ها برای مدت طولانی تمرین می کردند تا به اوج آمادگی شان برای حضور در مسابقه...
[12  >>  

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی