سه شنبه, 03 مهر 1397 - 08:55

فراتر از یک چهاردیواری / چگونگی تبدیل شرکت به اجتماع

برای خلق اجتماعی متشکل از افراد گوناگون که حول یک هدف جمعی سامان یافته است، بر ستون های نگهدارنده شرکت متمرکز شوید.

اگر مدتی است که وارد جامعه استارتاپ ها شده اید، حتماً با اصطلاح «فرهنگ سازمانی» آشنا شد ه اید. کارآفرینان زمان و منابع قابل توجهی را صرف اعطای مزایایی می کنند که گمان می برند موجب جذب و حفظ استعدادها خواهد شد، اما از آنجایی که نیروی کار دائماً در حال رشد و تکامل است، کارآفرینان نیز باید تمرکز خود را از یک فرهنگ تغییرناپذیر و ثابت متکی بر مزایا به اجتماع متفاوتی معطوف کنند که بر هدف جمعی استوار است و این هدف مشترک به آن قدرت می دهد.

جوامع از ارزش های محوری پشتیبانی می کنند و هدفمند بودن را استمرار می بخشند. برای مثال در یک نظرسنجی در زمینه بهترین مکان ها برای کار کردن، شرکت Wegmans Food Market در صدر فهرست قرار داشت. براساس این نظرسنجی تعداد حیرت آوری از کارکنان، نزدیک به 97درصد، از این که می توانند به نوعی در اجتماع شغلی خود مشارکت داشته باشند، رضایت داشتند و 94درصد از این که به دیگران بگویند در کجا کار می کنند، احساس غرور می کردند.

کارکنان وگمانز هرچه پربارتر کردن زندگی دیگران را به عنوان رسالت خود تعریف کرده اند و برای تحقق این هدف جمعی سرمایه گذاری کرده و تلاش می کنند و این همان هدف غایی اجتماع است. مفهوم اجتماع فراتر از محل تجمع افراد یا چگونگی واکنش نشان دادن آنها است. اجتماع شغلی متضمن داشتن احساس مالکیت و تعلق خاطر است، زمینه باید به گونه ای برای کارکنان فراهم شود که بتوانند از همکاران خود حمایت کنند و در کنار یکدیگر کار کنند.

مطلب مرتبط:چگونه یک ارتباط اجتماعی مؤثر در محل کار ایجاد کنیم

مولفه های یک اجتماع شغلی ایده آل

خواسته کارکنان مدرن امروزی از کارفرمای شان بیشتر از پرداخت حقوق ماهانه است. نیروهای کار ماهر و متخصص فقط به دنبال مزایا نیستند، بلکه در جست وجوی شرکت هایی هستند که به آنها قدرت و اختیار بدهند تا به بهترین نسخه از خود تبدیل شوند و توانایی های بالقوه شان را بالفعل کنند. رهبران باید این باور را در خود تقویت کنند که هر فردی در هر موقعیتی می تواند صاحب ایده های نو باشد و فقط در محیط هایی که کارکنان آنقدر احساس راحتی می کنند که بتوانند حد و مرزها را کنار بزنند، بهترین ها امکان درخشیدن پیدا می کنند.

رشد سریع امروز متضمن این است که شرکت ریشه در چیزی واقعی داشته باشد. مانترا و اصول اعتقادی هر اجتماع چیزی نیست که توسط هیات مدیره دیکته شود. این کارکنان هر شرکت هستند که مانترای آن را به مرور زمان از طریق تعهد جمعی برای استقبال کردن شجاعانه و موقرانه از چالش ها شکل می دهند. فشرده اصول زیربنایی چنین عملکرد هدفمندی را می توان در هفت اصل خلاصه کرد که عبارت است از: هدف، خلاقیت، رشد، راهنمایی، همکاری، خوبی و به رسمیت شناختن تلاش های دیگران.

جوامع قدرت آن را دارند تا فرهنگ ایجاد کنند، به صنایع شکل دهند و تجارب را متحول کنند. سعی کنید با رعایت سه توصیه زیر، اجتماعی خلاق را در بطن شرکت تان پرورش دهید:

1ـ افرادی را استخدام کنید که ارزش های برندتان را مال خود می کنند

اهمیت این که شرکت ها بتوانند بر پرورش اجتماعاتی متمرکز شوند که از افرادی با پیشینه ها، تخصص ها و نظرات گوناگون و حتی مربوط به مکان های مختلف تشکیل شده باشد و در عین حال تمام این افراد حول یک چشم انداز یا هدف مشترک با هم متحد شده باشند، امروزه بیشتر از هر زمان دیگری است.

افرادی را جذب شرکت تان کنید و حامی کارکنانی باشید که برندتان و چرایی وجود آن را درک می کنند. ارزش های شرکت فقط برای پرشور و هیجان کردن بازارگرمی فروش نیست، بلکه این ارزش ها کارکنان را با هم متحد می کند و هویت برند را تقویت می کند. براساس گزارش IBM، 80درصد کارکنان با علاقه بیشتری کار خواهند کرد، اگر احساس کنند که ارزش های محوری سازمان با کارشان تطابق دارد.

اجتماعات شغلی توانمند منسجم و متحد عمل می کنند، چون اعضای شان باورهای جمعی مشترکی دارند که آنها را قادر می کند تصورات و ایده های خود را به واقعیت تبدیل کنند. برای مثال کارکنان شرکت بازاریابی و تبلیغات Grey، حول هدف مشترکی با هم متحد شده اند که عبارت است از ارائه کاری که به تنوع و تفاوت های موجود در جهان احترام بگذارد. هر پروژه ای که به شرکت محول می شود، کارکنان از خودشان می پرسند که این کار چه تاثیری بر مخاطبین و جهان خواهد داشت و سپس اثری را خلق می کنند که احترام به تفاوت ها در تار و پود آن تنیده شده است.

2ـ به گرفتن بازخورد اکتفا نکنید، به آن واکنش نشان بدهید

بسیاری از مدیران عامل و رهبران کسب و کارها همواره می گویند که آماده شنیدن نظرات و انتقادات هستند، اما صرف گوش دادن به این نظرات کافی نیست، بلکه باید به نحو مناسب و موثر به آنها واکنش نیز نشان بدهید. نتایج یک مطالعه بیانگر آن است که 60درصد کارفرمایان از کارکنان شان نظرسنجی می کنند، اما فقط 30درصد آنها برمبنای آن عمل می کنند؛ این در حالی است که اگر کارکنان متوجه ارزشمند بودن نظرات خود برای کارفرمای شان شوند، عملکرد بهتری خواهند داشت.
به همین دلیل است که کارشناسان بر انتشار حسی از تعلق و وابستگی خانوادگی و همچنین احساس خشنودی و رضایت واقعی تاکید دارند. همکاری و تشریک مساعی رمز موفقیت یک اجتماع شغلی است. زمانی که فردی یا گروهی کاری را انجام دهد که شایسته تحسین باشد، این دستاوردها باید مورد توجه قرار بگیرد تا مشخص شود که دیگر اعضا از همکاری با چنین فرد موفقی به خود می بالند.

جریان مستمری از بازخورد، واکنش و تایید تلاش های دیگران را برای راضی و باانگیزه نگه داشتن کارکنان ایجاد کنید. به کارفرمایان توصیه می کنیم که سوال های ساده ای را برای ارزیابی احساس کارکنان درباره محیط کاری، فرهنگ شرکت و وظایف شغلی از آنها بپرسند. این نظرسنجی ها پیشنهادهای مفیدی را برای بهبود شرایط در اختیارشان قرار می دهد و به این ترتیب می توانند از افرادی که سهمی در این پیشرفت داشته اند، قدردانی کنند.

مهم نیست که از چه ابزاری استفاده می کنید، آنچه مهم است این است که شفافیت را حفظ کنید، گفت وگوهایی صادقانه داشته باشید و به درستی واکنش نشان دهید.

3ـ حد و مرزهای متعصبانه مربوط به سلسله مراتب را در هم بشکنید

وجود نوعی سلسله مراتب برای عملکرد صحیح اکثر کسب و کارها لازم است، اما مانند هر کار دیگری در این مورد نیز باید حد اعتدال رعایت شود. چنانچه تمام اعضای یک اجتماع شغلی، هدف مشترکی داشته باشند، همگی، از جمله رهبر شرکت نیز می خواهند که در خدمت این هدف باشند. در شرایط سخت کنار کارکنان تان قرار بگیرید تا به آنها ثابت شود که مدیران نیز در پیشبرد این هدف دوش به دوش آنها کار می کنند و خود را از کار و تلاش معاف نکرده اند. به این ترتیب کارکنان متوجه می شوند که مدیران از سختی های کار آگاهی دارند و آن حد و مرزهای خشک و متعصبانه مربوط به سلسله مراتب نیز در این اجتماع شغلی متحد از بین می رود.

مطلب مرتبط: چگونه فعالیت های عمومی و اجتماعی شرکت را معرفی کنیم

واقعیت این است که اعتماد داشتن کارکنان به رهبرشان شاخص ترین تمایز بین شرکت های موفق و شرکت هایی است که به سختی از عهده امور برمی آیند. رهبرانی که با مدیران همکاری می کنند، مدیرانی پرورش می دهند که با کارکنان متحد می شوند. اگر همه در کنار هم و دست در دست هم کار کنند، در نهایت این شرکت است که سود می برد.

اجتماع با عرض و طول جغرافیایی تعریف نمی شود، بلکه ارزش های مشترک و مولفه های هویتی افرادی که در آن فعالیت دارند، آن را تعریف می کند. چنانچه بتوانید اجتماعی از کارکنان را پرورش دهید که همگی به رسالت و تحقق ایده هایی مشترک پایبند باشند، کسب و کار خود را به نهادی تبدیل کرده اید که افراد را توانمند می سازد تا بتوانند به بهترین نسخه از خودشان تبدیل شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی