پنج شنبه, 20 ارديبهشت 1397 - 12:00

ابزار لازم جهت تبدیل شدن به مدیری جهانی

در مقاله خود با عنوان «چند توصیه جهت تبدیل شدن به یک مدیر جهانی»، افراد حرفه ای را تشویق کرده ام برای مطالعه فرهنگ همکاران، اعضای گروه، شرکا و مشتریان خارجی خود وقت و انرژی بگذارند، چراکه این کار بخشی از فرمول موفقیت است. با این که دیدارهای چهره به چهره و غوطه ور شدن واقعی در فرهنگ های خارجی بهترین معلم ما هستند، ابزارهای متنوعی نیز وجود دارند که مدیران جهانیِ درحال پیشرفت می توانند از آنها به منظور کسب زمینه های لازم در این حوزه های جدید استفاده کنند.

این مقاله برای کمک به شما در هدایت پژوهش بازار خارجی اولیه خود، چارچوبی را معرفی می کند که از آن با عنوان P. E. S. T. E. L یاد می شود و حروف آن مخفف واژه های political (سیاسی)، economic (اقتصادی)، social (اجتماعی)، technology (فناوری)، environment (محیط زیست) و legal (قانونی) هستند.

کاوش عمیق تر با تحلیل P. E. S. T. E. L

مدیران جهانی تأثیرگذار سعی دارند درباره کشورهای مشتریان و همکاران خود چیزی بیش از اطلاعات پیش پاافتاده بدانند. شناخت مبانی اولیه کشور یا منطقه ای بیرون از موطن شرکت خود مانند جمعیت، جمعیت شناسی، اندازه و رشد اقتصادی، زبان اصلی و مذاهب، کندوکاوی عمیق تر برای درک بهتر منطقه و مردم آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحلیل P. E. S. T. E. L ابزاری ا ست که به شما در سازمان دهی تلاش های پژوهشی اولیه تان کمک خواهد کرد.

پرسش های زیر برحسب هر یک از اجزای P. E. S. T. E. L طراحی و برای کمک به شما در سرعت بخشیدن به تحلیل های تان درنظر گرفته شده اند. شما را تشویق می کنیم تا با همکاران خود همفکری و به تحلیل P. E. S. T. E. L، پرسش های دیگری را نیز بیفزایید.

سیاسی (P):

در تلاش جهت درک ماهیت سیاسی یک کشور، توجه به شکل دولت، تاریخ سیاسی، پویایی و درون مایه های سیاسی آن حائز اهمیت است. برای شروع می توان پرسش های زیر را مطرح کرد:

- سبک غالب دولت چگونه است؟

- ساختار دولت در حوزه های مجریه، مقننه و قضاییه چگونه است؟

- نوع فعلی دولت بر مبنای چه اصولی پایه گذاری شده است؟ (قانون اساسی کشور را بررسی کنید)

- دولت تا چه اندازه دارای ثبات است؟

- احزاب مختلفی که دعوی قدرت دارند کدام ها هستند؟

- حزب حاکم کشور کدام است و چه اصولی دارد؟

- احزاب اقلیت کدام ها هستند و چه اصولی دارند؟

- مسائل سیاسی مهم آنها در حال حاضر چیست؟

اقتصادی (E):

اقتصاد (بازار آزاد، دولتی، تحت کنترل دولت) و ساختار اقتصادی یک کشور هم سویی نزدیکی با نظام سیاسی و رویکرد حکومتی آن کشور دارند. در این میان، نه تنها ارزیابی وضعیت و برآوردهای کنونی از رشد اقتصادی کشور اهمیت دارد، بلکه درنظر داشتن نیروها و عوامل مؤثر بر این رشد نیز مهم است.

- شالوده های اصلی اقتصاد کشور کدامند؟ آیا اقتصاد شرکت بازار آزاد، دولتی یا ترکیبی ا ست؟

- آمارهای کلیدی از قبیل اندازه (تولید ناخالص داخلی)، روند و رشد سالانه و نیز روند اشتغال از چه حکایت می کنند؟

- ترکیب جمعیت شناختی کشور چگونه است؟ نحوه بروز تغییرات جمعیت شناختی در طول زمان به چه صورت است؟ بر اثر تغییرات جمعیت شناختی، کدام مسائل اجتماعی درحال ظهور هستند؟ تحولات جمعیت شناختی چگونه طی سال ها و دهه های آینده بر اقتصاد اثر خواهند گذاشت؟

- عوامل اصلی تولید ثروت در کشور کدام ها هستند؟ منابع طبیعی؟ تولید؟ خدمات؟

- شرکای اصلی تجاری کشور چه کسانی هستند؟

- کشور برای واردات منابع طبیعی و کالاهای تمام شده به کدام کشورها وابسته است؟

مطلب مرتبط: چند توصیه جهت تبدیل شدن به مدیری جهانی

اجتماعی (S):

فهم ساختار و گرایش های اجتماعی یک کشور برای تجارت با آن عامل مهمی ا ست. در این مورد، تحلیلگر در جست وجوی انواع شاخص ها و بینش ها درمورد باورها، مد و گرایش هاست.

- مذاهب غالب منطقه کدامند؟ و چگونه بر زندگی و کسب و کار روزمره تأثیر می گذارند؟

- اعتقادات اصلی مردم کشور چیست؟

- آداب ورسوم محسوس افراد و گروه ها در این کشور چیست؟

- جمعیت کشور چقدر است؟

- تحرک طبقه ای تا چه حد در این کشور متداول است؟

- کدام مناسبت ها جشن گرفته می شوند؟

- گرایش های اجتماعی کنونی کدامند؟

- تغییرات جمعیت شناختی چگونه بر گرایش های اجتماعی تأثیر می گذارند؟

- در زمینه مد چه چیز محبوبیت دارد؟ آیا هنر حیطه محبوبی ا ست؟

- در مقایسه با دوران گذشته چه چیز درحال تغییر است؟

- موضوعات تنش زای ژئوپلیتیکی درحال حاضر چه مواردی هستند؟

- منطقه برای بازدیدکنندگان خارجی امن تلقی می شود یا خطرناک؟

- دید عموم نسبت به خارجی ها چگونه است؟

فناوری (T):

در بررسی عوامل فناوری در یک منطقه، باید بر زیرساخت ها، سرمایه گذاری ها و قابلیت ها تمرکز کرد. پهنای باند و زیرساخت تلفن همراه، روز به روز بیشتر به عنوان نمایندگان بلوغ فناوری در هر کشوری شناخته می شوند.

- آمار مربوط به پهنای باند، دسترسی به اینترنت و رشد آن چگونه است؟

- آیا زیرساخت ارتباطی تکامل یافته و رو به رشدی برای تلفن همراه وجود دارد؟

- گرایش های اتخاذ فناوری در منطقه و در میان گروه های مختلف کدامند؟

- کشور در چه حوزه هایی از تحقیق و توسعه قدرتمند یا پیشگام است؟

- دولت در کدام نوآوری ها در حوزه فناوری سرمایه گذاری یا از آن حمایت می کند؟

- کشور چه فناوری هایی را صادر می کند؟

زیست محیطی (E):

تحلیل زیست محیطی بر شناخت منابع طبیعی و جغرافیای منطقه و نحوه تأثیرگذاری آنها بر رشد اقتصادی و خصوصیات اجتماعی تمرکز می کند.

- محیط جغرافیایی منطقه چگونه است؟

- منابع طبیعی منطقه چیست و در کدام منابع محدودیت وجود دارد؟

- کدام منابع اصلی از منطقه صادر می شوند؟

- اثر صنعت بر محیط زیست کشور چیست؟

- منطقه با کدام چالش های زیست محیطی مواجه است؟

- نرخ و رشد سرمایه گذاری در فناوری های جدید و «پاک» تا چه میزان است؟

- کدام جنبه های محیط زیست از رشد اقتصادی حمایت می کنند؟

- کدام کمبودهای زیست محیطی یا کمبود منابع، کشور را در تأمین نیازهای اولیه جمعیت، نیازمند واردات می کنند؟

قانونی (L):

ارزیابی ابعاد قانونی یک منطقه، طیفی از ارزشیابی نقش نظام قضایی در حکومت تا شناخت پیچیدگی های کسب وکار را در برمی گیرد.

- بنا بر قانون اساسی، مبنای نظام قضایی کشور چیست؟

- آیا دادگاه ها در جامعه فعال و قدرتمند هستند؟

- مبنای قانون در کشور چیست؟

- فضای حاکم بر نظام قانونی کشور چگونه است؟ آیا پیچیده یا فاسد است؟

- انجام کسب وکار در کشور با چه پیچیدگی های قانونی روبه روست؟

- فضای نهاد تنظیمی در کشور چگونه است؟

- آیا جامعه اهل مراجعه به دادگاه است؟ آیا به اکثر منازعات در دادگاه رسیدگی می شود؟

- قوانین مربوط به عقد قرارداد در کشور به چه صورت است؟

- کسب وکار بر مبنای عقد قرارداد صورت می گیرد یا توافق لفظی؟

- آیا جامعه به حقوق مالکیت و مالکیت فکری احترام می گذارد؟

- قوانین اشتغال چه ماهیتی دارند؟

حرف آخر

اگرچه پرسش های بالا تنها بخشی از انبوه سؤالاتی است که می توانید برای هر یک از اجزاء P. E. S. T. E. L مطرح کنید و پاسخ دهید، باز هم می توان به مزیت های استفاده از این چارچوب برای یک مدیر یا تحلیلگر جهانی تازه کار پی برد. توصیه می کنم از پرسش های من به عنوان یک جرقه ذهنی استفاده کنید و خودتان این فهرست را گسترش دهید. آرشیوی از این تحلیل ها برای مراجعه و اهداف آموزشی آینده نگهداری کنید و به دیگران نیز اجازه افزودن به فهرست و به روزرسانی چارچوب را در گذر زمان بدهید تا گستردگی و مرتبط بودن آن تضمین شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی