جمعه, 27 مهر 1397 - 10:50

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه برگزار شد / شناسایی سازمان های دانشی در ایران

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه (KM4D) و اولین جایزه مدیریت دانش، به همت «انجمن مدیریت ایران» و با همکاری «انجمن مدیریت دانش اتریش» و «دانشگاه خاتم» برگزار شد. در این همایش که در تاریخ 25 مهر 1397 و در محل دانشگاه خاتم برگزار شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش، رئیس انجمن مدیریت ایران، استادان، فرهیختگان و دانش پژوهان مدیریت حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی کنفرانس، شناسایی سازمان های دانشی، ایجاد فضای ارتباطی میان سازمان های دانشی، تشویق سازمان های دانشی در راستای توسعه، ایجاد هم افزایی در کشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار و شناسایی مزیت های برتر سازمان ها و ایجاد پایگاه دانشی در کشور از اهداف برگزاری این کنفرانس بود.

اقتصاد اشتراکی در دوران تحریم

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کنفرانس با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم با سرعت بسیار بالایی درحال وقوع است، گفت: در این شرایط علوم بین رشته ای و اتصال علوم مختلف با زنجیره فناوری اطلاعات امکان پذیر می شود. فناوری اطلاعات به عنوان یک واحد سازمانی دیگر معنی ندارد، بلکه باید مفهوم اصلی در هر سازمان شود.

وی ادامه داد: یکی از مفاهیمی که اقتصاد دیجیتال مطرح می کند اقتصاد اشتراکی است. امروز که کشور ما با تحریم های ظالمانه و کمبود منابع برای سرمایه گذاری روبه رو است، اقتصاد اشتراکی می تواند به عنوان یک راه حل برای بیرون رفتن از این شرایط مطرح شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون در کشور ساختارهای موازی و پروژه هایی داریم که سازمان ها می توانند ظرفیت این پروژه ها را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وزیر ارتباطات افزود: ضرورت دارد به لحاظ تئوری به مفهوم اقتصاد اشتراکی پرداخته شود و مصادیق آن تبیین و مطالبه شود. اقتصاد اشتراکی نیاز به شیوه و مدل دارد و باید ببینیم مدیریت در این شیوه چگونه است.

عوامل موفقیت نظام مدیریت دانش

دکتر آذر صائمیان، دبیر علمی کنفرانس، با بیان این مطلب که نشر و ترویج مبانی و مفاهیم مدیریت دانش یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این کنفرانس است، گفت: سازمان های پیشرو در طراحی، استقرار و به کارگیری مجموعه دانش های مورد نیاز خود و به روزرسانی آن برنامه های مستمر و پیگیری را بر مبنای مدل های مدیریت دانش اجرا می کنند.

با توجه به انفجار اطلاعات و تنوع دانش در حوزه های مختلف، لازم است رهبران و مدیران ارشد سازمان ها استراتژی های مناسب جهت گردآوری، طبقه بندی، ذخیره سازی، اشتراک و به کارگیری دانش مورد نیاز خود را شناسایی نمایند. مدیریت دانش یکی از الزامات اصلی سازمان های دانش محور است که برنامه های استراتژیک خود را براساس اصول مدیریت دانش طرح ریزی می نمایند. این سازمان ها از دانش گران خود به عنوان سرمایه های انسانی بهره می گیرند. نکته مهم در استقرار موفق نظام مدیریت دانش ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری و اشتراک گذاری دانش است. در این سازمان ها اطلاعات و دانش به عنوان منبع محرمانه و سری تلقی نمی شود بلکه به عنوان یک منبع استراتژیک، دسترسی دانش گران به اطلاعات و دانش کسب شده را تسهیل می کنند و روی اطلاعات چنبره نمی زنند. رهبران این سازمان ها معتقدند با انتشار و به کارگیری دانش مبتنی بر نوآوری و خلاقیت می توان ارزش آفرینی نمود.

وی افزود: متاسفانه یکی از آسیب هایی که خیلی از نظام های مدیریت و جوایز بین المللی در سازمان های ما ایجاد می کند این است که یک سیستم مدیریتی را وارد سازمانی می کنیم بدون اینکه زیرساخت های مناسب را آماده کرده باشیم. بنابراین وقتی سیستم وارد سازمان می شود کارکنان و مدیران چون مراحل قبل را فرا نگرفته اند آن را نمی پذیرند و به صورت نمایشی و تنها به صورت یک سری اسناد در کتابخانه به آن اکتفا می کنند و از فردا همان رویه قبلی را پیش می گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخاب دانش مورد نیاز سازمان بستگی به ماهیت و استراتژی های سازمان دارد. امیدوار هستیم که این کنفرانس بتواند مقدمه خوبی برای ورود سازمان ها جهت انتخاب و گزینش دانش مورد نیاز خود که در نهایت منجر به ارتقای جایگاه ایران در منطقه و در حوزه بین ا لمللی خواهد شد، باشد.

پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها

در ادامه همایش، دکتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس کنفرانس گفت: در مدیریت دانش دارایی های نهفته یک سازمان را به دارایی های قابل ارائه تبدیل می کنیم و از این طریق خلق ارزش می کنیم. در حوزه سرمایه انسانی اگر بدنه سازمان را در مدیریت یک سازمان مشارکت دهیم در عمل داریم دانش آن سازمان و دانسته های افراد سازمان را بارور کرده و به سرمایه اجتماعی تبدیل می کنیم.

وی ادامه داد: مدیریت دانش در سال های اخیر به عنوان یکی از اساسی ترین اشکال مدیریت و پایه و اساس دستیابی به بهره وری های بالا، محصولات و کیفیت بهتر تعریف شده است. این کنفرانس قصد دارد در یک سطح بسیار عملیاتی، در ضرورت توجه سازمان ها به بحث مدیریت دانش گام های اساسی بردارد. همچنین با انتخاب برخی از بنگاه های موفق و تشویق آنها، در جهت تداوم این موفقیت ها و رساندن پیام آنها به سایر بنگاه ها و پیام کنفرانس به سایر محافل نقشی موثر در به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها ایفا کنیم. امیدوار هستیم پیام های این کنفرانس بتواند نقطه عطفی باشد در مدیریت دانش، مدیریتی که می تواند دارایی های غیرمشهود بنگاه ها و سازمان ها را به دارایی های مشهود و اثرگذار در خلق ارزش تبدیل کند.

وی ادامه داد: بانک پاسارگاد از سال 1390 خود را در معرض ارزیابی های جایزه سازمان های دانشی برتر (Make) قرار داد و موفق شد در نهایت جزو سه سازمانی که برای رقابت های آسیایی انتخاب شدند، باشد. این بانک توانست در آن مرحله هم امتیازهای بسیار خوبی را کسب کند. به طور مثال در حوزه رهبری توانست در سطح آسیا رتبه دوم را کسب کند و یا در حوزه استفاده از دانش مشتریان در خلق ارزش در بانک، بین شرکت ها و بنگاه های بزرگ در سطح آسیا، توانست رتبه چهارم را کسب کند.

گفتنی است در این کنفرانس سخنرانی ها و مقالات علمی متعددی درخصوص مدیریت دانش ارائه شد. همچنین پنل های تخصصی در این زمینه برگزار و مطالب کاربردی در آن ها مطرح شد. در پایان نیز گواهینامه ها و تندیس درخت دانش نخستین جایزه مدیریت دانش به برگزیدگان اهدا شد.

بیانیه پایانی کنفرانس مدیریت دانش

بحول و قوه الهی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه (KM٤D) با حضور مدیران ارشد، استادان، کارشناسان و دانش پژوهان مدیریت، توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاري انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم برگزار شد.

ضرورت توانمندسازي اقتصاد ملی با رویکرد رقابت در سطح جهانی و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش توانایی ها، مهارت ها و دانش بخش هاي مختلف اجرایی، تولیدي، علمی و تحقیقاتی کشور به منظور کاهش اثرات هرگونه تحریم هاي بین المللی و همچنین مدیریت بهینه منابع و بهره گیري از فرصت هاي موجود ایجاب می کند تا سازمان هاي ایرانی براي توانمندسازي خود در برابر چالش هاي مختلف ملی و بین المللی نسبت به استقرار صحیح مدیریت دانش اقدام کنند، تحقق این امر نیاز به افزایش ظرفیت هاي ملی و بین المللی و توسعه همکارهاي علمی و کاربردي داشته و انجمن مدیریت ایران در این راستا بر رعایت موارد ذیل در نظام هاي مدیریتی سازمان ها تاکید می کند:

* توسعه رویکرد مدیریت دانش در سازمان هاي خدماتی، تولیدي و دستگاه هاي حاکمیتی

* توسعه همکاري هاي بین المللی دانشی به منظور افزایش توانمندي هاي داخلی

* انتشار، ترویج و اطلاع رسانی مقالات و مکتوبات کتب مدیریت دانش به دانشگران عرصه هاي علم و فناوري

* شناسایی خبرگان کشور در حوزه هاي مختلف و ایجاد تشکل هاي مرتبط با رویکرد توسعه بین الملل

* راه اندازي پایگاه هاي دانشی مرجع جهت دستیابی سریع به دانش و جلوگیري از تکرار هرگونه خطا در تصمیم گیري ها

انجمن مدیریت ایران با تلاش و کوشش مستمر و پیگیر کارشناسان ارشد و اعضاي هیات علمی جهت توسعه مبانی علمی و کاربردي مدیریت دانش از طریق انتشار کتاب هاي مرتبط از دو کتاب «برساخت ها و پیکره بندي دانش هاي سازمانی و ملی» تالیف دکتر محمدرضا حمیدي زاده و «راهنماي عملی استقرار مدیریت دانش» تالیف دکتر بهرام جلوداري، دکتر مجید نامه گشاي فرد و مهندس نیکو مهري در این کنفرانس رونمایی نمود.

«اولین جایزه مدیریت دانش» همسو با اهداف کنفرانس توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاري انجمن مدیریت اتریش و دانشگاه خاتم در دستور کار قرار گرفت و براي سال اول 14 شرکت بزرگ تولیدي، صنعتی و دانش بنیان پس از ارزیابی هاي حرفه اي توسط تیم ارزیابان ارشد داخلی و خارجی موفق به اخذ تندیس و گواهینامه شدند.

انجمن مدیریت ایران بر این باور است که سرافرازي پرچم جمهوري اسلامی ایران در سطح ملی و بین المللی نیازمند افزایش توان علمی و عملی مدیریتی و اعتقاد به هم افزایی و استفاده از سرمایه هاي انسانی در حوزه هاي مختلف است.

امید است تقویت این رویکرد در سطح ملی بتواند گامی موثر در جهت شکوفایی استعدادها و توانمندي هاي دانشگران این مرز و بوم و اثرگذاري آنان در خلق دانش هاي نوین در عرصه ملی و بین المللی باشد.

انجمن مدیریت ایران- 25 مهرماه 1397

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی